Indikator osvetljenja

Lagani dodir je dovoljan za upravljanje prekidačem na dodir. Prekidač radi na bazi kapacitivne tehnologije senzora. U dodirnom prekidaču je plava LED lampica za lakšu orijentaciju u mraku, a kada dodirnete staklo na dodirnom prekidaču, plavi LED će preći u crvenu boju tako da možete videti da je dodirni prekidač uključen.

Scroll to top